Tulkkauspalvelu

Palvelut, TulkkiTiina


TULKKAUS

- kuuroille

 • viittomakieli
 • viitottu puhe

- kuurosokeille

 • viittomakieli
 • viitottu puhe
 • puheen toisto
 • sormiaakkosviestintä
 • antikva
 • kuulonäkövammaisten kommunikaatiomenetelmät, kuten taktiiliviittominen ja rajoitettuun näkökenttään viittominen

- kuuroutuneille ja huonokuuloisille

 • viittomakieli
 • viitottu puhe
 • puheen toisto

OPASTUS SEKÄ KUVAILU

- kuurosokeille

 • Sosiaaliset pikaviestit
 • Opastus- ja kuvailutapa sovitaan asiakkaan tarpeiden, toiveiden sekä tilanteen mukaan.Tulkkauksen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen, kommunikointi ja tiedonsaanti tasa-arvoisesti ja laadukkaasti kaikissa asiakkaiden elämäntilanteissa niin juhlassa kuin arjessa kuten asioinnin, terveydenhuollon, harrastusten työn sekä opiskelun tilanteissa.

Tulkkausta tarvitaan erilaisiin elämäntilanteisiin,  kaikkina viikonpäivinä sekä kaikkina vuorokauden aikoina. Olenkin sitoutunut tuottamaan palvelua arkena ja pyhänä sekä kaikkina vuorokauden aikoina tarvittaessa.

Olen sitoutunut noudattamaan

 • tietojen käsittelyssä yksityisyyden suojaa ja henkilörekistereitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä
 • viittomakielen tulkkien ammattisäännöstöä